Akti zaklade

Zaklada je osnovana i djeluje u skladu s odredbama Zakona o zakladama i fundacijama. Ustroj i aktivnosti Zaklade uređeni su njezinim temeljnim aktima, Statutom i Pravilnikom o kriterijima i postupku dodjele sredstava Zaklade Branke Krauth.