Category Archives: Uncategorized

Stipendisti 2014./15.

Temeljem odluka Upravnog vijeća od 29. prosinca 2014., stipendisti Zaklade su:

 1. Matea Čuljak
 2. Matija Đurđek
 3. Marina Krznarić
 4. Tajana Lenhard
 5. Vedrana Gnjidić
 6. Petra Pajnić
 7. Ana Rihtarić
 8. Martina Šarić

Stipendisti 2012./13.

–  Temeljem odluka Upravnog vijeća od __. studenoga i 29. prosinca 2012., stipendisti Zaklade bili su:

 1. Jurica Oreški
 2. Petra Pajnić
 3. Tea Pejić
 4. Ana Rihtarić
 5. Martina Šarić
 6. Evica Šivak Ledić
 7. Asja Škurtan

 

 

Stipendisti 2013./14.

–  Temeljem odluka Upravnog vijeća od 5. studenoga i 28. prosinca 2013., stipendisti Zaklade su:

 1. Krešimir Bobaš
 2. Vedrana Gnjidić
 3. Jurica Oreški
 4. Petra Pajnić
 5. Tea Pejić
 6. Ana Rihtarić
 7. Martina Šarić

Upravno vijeće

Upravo vijeće Zaklade ima pet članova koje imenuje Zakladnik na razdoblje od 4 godine.

Članovi Upravnog vijeća Zaklade su:

 • Nina Štimac, predsjednica
 • Ljubica Krauth, članica
 • Branimir Krauth, član
 • Irena Badžek Zubčić, članica
 • Velimir Piškorec, član

Upravno vijeće Zaklade:

 • donosi izmjene i dopune Statuta Zaklade,
 • donosi Pravilnik o kriterijima i postupku dodjele sredstava Zaklade, Pravilnik o naknadi troškova i nagradi za rad u Zakladi i druge opće akte Zaklade,
 • donosi odluke o dodjeli potpora,
 • bira i razrješava Upravitelja Zaklade,
 • upravlja i nadzire vođenje poslova Zaklade,
 • utvrđuje godišnji proračun Zaklade,
 • podnosi izvješća o radu Ministarstvu uprave i Ministarstvu financija o imovinskom i financijskom stanju Zaklade,
 • odlučuje o korištenju imovine Zaklade.

Članovi podupiratelji

Članovima podupirateljima Zaklade mogu postati pravne i fizičke osobe koje prihvati Upravno vijeće Zaklade i koje potpisom pristupnice preuzmu prava i obveze utvrđene Odlukom o osnivanju, Statutom (člankom 11.) i ostalim aktima Zaklade.

Ako želite aktivnosti Zaklade potpomoći jednokratnom donacijom, željeni iznos možete uplatiti na žiro-račun Zaklade otvoren kod Zagrebačke banke d.d Zagreb (broj računa: 2360000-1102235897), uz naznaku “uplata donacije”.

Za informacije o stjecanju statusa člana podupiratelja zainteresirane osobe mogu se obratiti Upravnom vijeću Zaklade telefonom ili elektroničkom poštom.