Članovi podupiratelji

Članovima podupirateljima Zaklade mogu postati pravne i fizičke osobe koje prihvati Upravno vijeće Zaklade i koje potpisom pristupnice preuzmu prava i obveze utvrđene Odlukom o osnivanju, Statutom (člankom 11.) i ostalim aktima Zaklade.

Ako želite aktivnosti Zaklade potpomoći jednokratnom donacijom, željeni iznos možete uplatiti na žiro-račun Zaklade otvoren kod Zagrebačke banke d.d Zagreb (broj računa: 2360000-1102235897), uz naznaku “uplata donacije”.

Za informacije o stjecanju statusa člana podupiratelja zainteresirane osobe mogu se obratiti Upravnom vijeću Zaklade telefonom ili elektroničkom poštom.