Stipendisti 2012./13.

–  Temeljem odluka Upravnog vijeća od __. studenoga i 29. prosinca 2012., stipendisti Zaklade bili su:

  1. Jurica Oreški
  2. Petra Pajnić
  3. Tea Pejić
  4. Ana Rihtarić
  5. Martina Šarić
  6. Evica Šivak Ledić
  7. Asja Škurtan