Stipendisti 2013./14.

–  Temeljem odluka Upravnog vijeća od 5. studenoga i 28. prosinca 2013., stipendisti Zaklade su:

  1. Krešimir Bobaš
  2. Vedrana Gnjidić
  3. Jurica Oreški
  4. Petra Pajnić
  5. Tea Pejić
  6. Ana Rihtarić
  7. Martina Šarić