Upravno vijeće

Upravo vijeće Zaklade ima pet članova koje imenuje Zakladnik na razdoblje od 4 godine.

Članovi Upravnog vijeća Zaklade su:

 • Nina Štimac, predsjednica
 • Ljubica Krauth, članica
 • Branimir Krauth, član
 • Irena Badžek Zubčić, članica
 • Velimir Piškorec, član

Upravno vijeće Zaklade:

 • donosi izmjene i dopune Statuta Zaklade,
 • donosi Pravilnik o kriterijima i postupku dodjele sredstava Zaklade, Pravilnik o naknadi troškova i nagradi za rad u Zakladi i druge opće akte Zaklade,
 • donosi odluke o dodjeli potpora,
 • bira i razrješava Upravitelja Zaklade,
 • upravlja i nadzire vođenje poslova Zaklade,
 • utvrđuje godišnji proračun Zaklade,
 • podnosi izvješća o radu Ministarstvu uprave i Ministarstvu financija o imovinskom i financijskom stanju Zaklade,
 • odlučuje o korištenju imovine Zaklade.